MicroPette loại cố định hoặc thay đổi thể tích

Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ
MicroPette loại cố định hoặc thay đổi thể tích
MicroPette Mechanical Pipettes (Adjustable & Fixed)
Hãng : SCILOGEX – Mỹ
Xuất xứ: Dragonlab/Trung Quốc

MicroPette loại cố định hoặc thay đổi thể tích

MicroPette Mechanical Pipettes (Adjustable & Fixed)

Hãng : SCILOGEX – Mỹ

Xuất xứ: Dragonlab/Trung Quốc

Giá call: 0165.226.8686

Single-channel Adjustable Volume Pipettes

Volume Range

Increment

Test Volume

Maximum permissible systematic error (Inaccuracy)

Maximum permissible random error (Imprecision)

%

μL

%

μL

0.1-2.5μL

0.05μL

2.5μL

2.50%

0.0625

2.00%

0.05

1.25μL

3.00%

0.0375

3.00%

0.0375

0.25μL

12.00%

0.03

6.00%

0.015

0.5-10μL

0.1μL

10μL

1.00%

0.1

0.80%

0.08

5μL

1.50%

0.075

1.50%

0.075

1μL

2.50%

0.025

1.50%

0.015

2-20μL

0.5μL

20μL

0.90%

0.18

0.40%

0.08

10μL

1.20%

0.12

1.00%

0.1

2μL

3.00%

0.06

2.00%

0.04

5-50μL

0.5μL

50μL

0.60%

0.3

0.30%

0.15

25μL

0.90%

0.225

0.60%

0.15

5μL

2.00%

0.1

2.00%

0.1

10-100μL

1μL

100μL

0.80%

0.8

0.15%

0.15

50μL

1.00%

0.5

0.40%

0.2

10μL

3.00%

0.3

1.50%

0.15

20-200μL

1μL

200μL

0.60%

1.2

0.15%

0.3

100μL

0.80%

0.8

0.30%

0.3

20μL

3.00%

0.6

1.00%

0.2

50-200μL

1μL

200μL

0.60%

1.2

0.15%

0.3

100μL

0.80%

0.8

0.30%

0.3

50μL

1.00%

0.5

0.40%

0.2

100-1000μL

5μL

1000μL

0.60%

6

0.20%

2

500μL

0.70%

3.5

0.25%

1.25

100μL

2.00%

2

0.70%

0.7

200-1000μL

5μL

1000μL

0.60%

6

0.20%

2

500μL

0.70%

3.5

0.25%

1.25

200μL

0.90%

1.8

0.30%

0.6

1000-5000μL

50μL

5000μL

0.50%

25

0.15%

7.5

2500μL

0.60%

15

0.30%

7.5

1000μL

0.70%

7

0.30%

3

2-10mL

0.1mL

10mL

0.60%

60

0.20%

20

5mL

1.20%

60

0.30%

15

2mL

3.00%

60

0.60%

12

8-channel Adjustable Volume Pipettes

Volume Range

Increment

Test Volume

Maximum permissible systematic error (Inaccuracy)

Maximum permissible random error (Imprecision)

%

μL

%

μL

0.5-10μL

0.1μL

10μL

1.50%

0.15

1.50%

0.15

5μL

2.50%

0.125

2.50%

0.125

1μL

4.00%

0.04

4.00%

0.04

5-50μL

0.5μL

50μL

1.00%

0.5

0.50%

0.25

25μL

1.50%

0.375

1.00%

0.25

5μL

3.00%

0.15

2.00%

0.1

50-300μL

5μL

300μL

0.70%

2.1

0.25%

0.75

150μL

1.00%

1.5

0.50%

0.75

50μL

1.50%

0.75

0.80%

0.4

12-channel Adjustable Volume Pipettes

Volume Range

Increment

Test Volume

Maximum permissible systematic error (Inaccuracy)

Maximum permissible random error (Imprecision)

%

μL

%

μL

0.5-10μL

0.1μL

10μL

1.50%

0.15

1.50%

0.15

5μL

2.50%

0.125

2.50%

0.125

1μL

4.00%

0.04

4.00%

0.04

5-50μL

0.5μL

50μL

1.00%

0.5

0.50%

0.25

25μL

1.50%

0.375

1.00%

0.25

5μL

3.00%

0.15

2.00%

0.1

50-300μL

5μL

300μL

0.70%

2.1

0.25%

0.75

150μL

1.00%

1.5

0.50%

0.75

50μL

1.50%

0.75

0.80%

0.4

Fixed Volume Pipettes

Volume Range

Increment

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: