BẢNG GIÁ BƠM LẤY MẪU KHÍ - TB LẤY MẪU KHÍ HÃNG SKC - USA

BẢNG GIÁ BƠM LẤY MẪU KHÍ HÃNG SKC - USA

 

TÊN HÀNG HÓA – VẬT TƯ – THIẾT BỊ

Bơm lấy mẫu khí thể tích nhỏ SKC Pocket Pump

Model: Pocket Pump

Nhà sản xuất: SKC – Mỹ

- Bơm lấy mẫu khí: 20 - 225ml/ phút - model: Pocket Pump có thiết kế gọn nhẹ

- Lấy mẫu với lưu tốc thấp: 20-225 mL/min

Bơm lấy mẫu khí cầm tay SKC AirChek TOUCH

Model: AirChek TOUCH

Nhà sản xuất: SKC – Mỹ

- Lưu lượng bơm: 1000 - 5000 ml/phút (5-500 ml/min cần bộ điều chỉnh lưu lượng thấp)

Bơm lấy mẫu khí lưu lượng thấp SKC AirChek52

Model: AirChek52

Nhà sản xuất: SKC – Mỹ

- Bơm lấy mẫu khí lưu lượng thấp 1000 – 3000 ml/ phút

Bơm lấy mẫu khí cầm tay SKC 224-PCXR4

Model: 224-PCXR4KD

Nhà sản xuất: SKC – Mỹ

- Bơm lấy mẫu khí cầm tay: 1 – 5LPM, 224-PCXR4

Bơm lấy mẫu khí cầm tay SKC 224- PCXR8KD

Model: 224- PCXR8KD

Nhà sản xuất: SKC – Mỹ

- Bơm lấy mẫu khí cầm tay 1 – 5LPM ; 224- PCXR8KD

Bơm lấy mẫy khí bụi môi trường không khí SKC QuickTake30

Model: QuickTake30

(code: 228-9530A)

Nhà sản xuất: SKC – Mỹ

- Bơm lấy mẫy khí bụi môi trường không khí xung quanh: 10 ÷ 30 LPM

Bơm lấy mẫy khí bụi môi trường không khí SKC Flite 3

Model: Flite 3

Nhà sản xuất: SKC – Mỹ

- Bơm lấy mẫy khí bụi môi trường không khí xung quanh: 2 ÷ 20 LPM

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: