BẢNG GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH HÓA SINH

BẢNG GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH HÓA SINH

- VẬT LÝ - SINH HỌC

STT

TÊN HÀNG HÓA – VẬT TƯ – THIẾT BỊ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

VNĐ

 

Bàn cân chống rung

Cái

1

 

 

Bể siêu âm Derui DR-MH60 6 lít

Cái

1

 

 

Bể cách thủy 6 vị trí DZKW-6-S

Cái

1

 

 

Bộ rửa mặt khẩn cấp phòng thí nghiệm

Bộ

1

 

 

Cân kỹ thuật điện tử XY-2002C

Cái

1

 

 

Máy độ dẫn điện để bàn AZ 86505

Cái

1

 

 

Máy đo pH để bàn pHS 25

Cái

1

 

 

Máy đo quang phổ UV VIS 752

Cái

1

 

 

Máy đo điểm chảy RY-2

Cái

1

 

 

Thiết bị đo độ nhớt NDJ-8S

Cái

1

 

 

Kính hiển vi 2 mắt BIO-6060B

Cái

1

 

 

Máy ly tâm lạnh

Cái

1

 

 

Tủ ấm 46 Lít DH 360

Cái

1

 

 

Tủ sấy 70 Lít DHG-9070A

Cái

1

 

 

Máy chụp ảnh gel điện di Multidoc – IT

Cái

1

 

 

Máy khuấy từ gia nhiệt WH220-HT

Cái

1

 

 

Máy ủ nhiệt khô HB120-S

Cái

1

 

 

Máy lắc Vortex 3000

Cái

1

 

 

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

1

 

 

Máy nước cất 1 lần 5 lít/giờ YAZD5

Cái

1

 

 

Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Cái

1

 

 

Bể cách thủy 8 chỗ DZKW-8-S

Cái

1

 

 

Cân điện tử phân tích 4 số lẻ FA2104

Cái

1

 

 

Tủ bảo quản sinh phẩm 260 Lít

Cái

1

 

 

Tủ đựng hoá chất việt nam HHAO-TDHC

Cái

1

 

 

Tủ  đựng dụng cụ cửa gương

Cái

1

 

 

Tủ hút khí độc HL70-120

Cái

1

 

 

Tủ lạnh

Cái

1

 

 

Máy xay sinh tố

Cái

1

 

 

Acid acetic

lọ

2

 

 

Acid hydrocloric

lọ

2

 

 

Acid sulfuric đđ

lọ

2

 

 

Dung dịch pH 4

lọ

2

 

 

Dung dịch pH 7

lọ

2

 

 

Dung dịch pH 9

lọ

2

 

 

Sulfanilic

lọ

2

 

 

Ống chuẩn AgNO0.1 N

lọ

2

 

 

Ống chuẩn H2SO4 0,1 N

lọ

2

 

 

Ống chuẩn H2SO4 1 N

lọ

2

 

 

Ống chuẩn HCl 0.1 N

lọ

2

 

 

Ống chuẩn HCl 1 N

lọ

2

 

 

Ống chuẩn Iodine 0,1 N

lọ

2

 

 

Ống chuẩn K2Cr2O7 0,1 N

lọ

2

 

 

Ống chuẩn NaOH 0.1 N

lọ

2

 

 

Ống chuẩn TrilonB 0.01N

lọ

2

 

 

HCl

lọ

2

 

 

Ống giữ chủng 1,8 ml

ống

2

 

 

Restriction enzym Bsal (R0535S)

lọ

2

 

 

Electroporation Cuvettes, 0.1 cm (P41050)

Chiếc

2

 

 

Plasmid DNA MiniPrep Kit

bộ

2

 

 

Xgal (AM9944)

Bộ

2

 

 

MyFi DNA Polymerase (BIO-21118)

Bộ

2

 

 

Restriction enzym Xhol

lọ

2

 

 

Restriction enzym PstI

lọ

2

 

 

Restriction enzym BgIII

lọ

2

 

 

Rnase A/T1 Mix

lọ

2

 

 

TT định lượng Amylase

Hộp

2

 

 

TT định lượng calcium

Hộp

2

 

 

TT định lượng chloride

Hộp

2

 

 

TT định lượng cholesterol

Hộp

2

 

 

TT định lượng creatinin

Hộp

2

 

 

TT định lượng g-GT

Hộp

22

 

 

TT định lượng glucose

Hộp

2

 

 

TT định lượng GOT

Hộp

2

 

 

TT định lượng GPT

Hộp

2

 

 

TT định lượng HDL (gián tiếp)

Hộp

2

 

 

TT định lượng Phosphatase Alkaline

Hộp

2

 

 

TT định lượng protid tổng cộng

Hộp

2

 

 

TT định lượng triglyceride

Hộp

2

 

 

TT định lượng urea

Hộp

2

 

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: