BẢNG GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ - VI SINH

BẢNG GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ - VI SINH KÝ SINH TRÙNG

STT

TÊN HÀNG HÓA – VẬT TƯ – THIẾT BỊ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

VNĐ

 

Tranh giải phẫu (Hệ cơ, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ thần kinh, hệ sinh dục..)

Bộ

4

 

 

Mô hình giải phẫu bán thân

Cái

1

 

 

Mô hình xương giải phẫu rời

Cái

1

 

 

Mô hình xương giải phẫu nguyên bộ

Cái

1

 

 

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

1

 

 

Tủ sấy đối lưu DHG-9070A

Cái

1

 

 

Tủ ấm 46 Lít DH 360

Cái

1

 

 

Tủ cấy đôi SW-CJ-2D

Cái

1

 

 

Bình ủ nến

Cái

1

 

 

Hệ thống hút chân không

Cái

1

 

 

Máy đếm khuẩn lạc JK-CC-30A

Cái

1

 

 

Bình cấy kị khí

Cái

1

 

 

Máy đo pH pHS-3C

Cái

1

 

 

Máy lắc Vortex 3000

Cái

1

 

 

Máy khuấy từ gia nhiệt WH220-HT

Cái

1

 

 

Máy li tâm CL-04L

Cái

1

 

 

Cân phân tích FA2104

Cái

1

 

 

Kính hiển vi 2 mắt Laboid LMI-405A

Cái

1

 

 

Bể siêu âm Derui DR-MH60 6 lít

Cái

1

 

 

Máy đo quang Jinghua 722

Cái

1

 

 

Tiêu bản ký sinh trùng

Bộ

1

 

 

Ống giữ chủng 1,8 ml

Cái

1

 

 

Môi trường Czapex-dox

Bộ

10

 

 

MRS broth

Bộ

5

 

 

Mueller HintonBroth Agar

Bộ

5

 

 

Fuchsin

Lọ

5

 

 

Fuchsin basic

Lọ

5

 

 

Muối hột

gam

1000

 

 

n – hexan

Lọ

5

 

 

Đĩa petri

Cái

10

 

 

Ồng hút pasteur

Cái

10

 

 

Que cấy

Cái

100

 

 

Đèn cồn

Cái

5

 

 

Đèn UV tiệt khuẩn

Cái

1

 

 

Plate 96 lỗ

Cái

2

 

 

Pipet các loại

Cái

5

 

 

Pepton from soya

Cái

1

 

 

Peptone casein pancreatic

Cái

1

 

 

VBR agar (violet red bile)

Bộ

2

 

 

Vogel-Johnson agar

Bộ

2

 

 

BSA agar

Bộ

2

 

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: