BẢNG GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ - VI SINH

BẢNG GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ - VI SINH KÝ SINH TRÙNG

TÊN HÀNG HÓA – VẬT TƯ – THIẾT BỊ

Tranh giải phẫu (Hệ cơ, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ thần kinh, hệ sinh dục..)

Mô hình giải phẫu bán thân

Mô hình xương giải phẫu rời

Mô hình xương giải phẫu nguyên bộ

Nồi hấp tiệt trùng

Tủ sấy đối lưu DHG-9070A

Tủ ấm 46 Lít DH 360

Tủ cấy đôi SW-CJ-2D

Bình ủ nến

Hệ thống hút chân không

Máy đếm khuẩn lạc JK-CC-30A

Bình cấy kị khí

Máy đo pH pHS-3C

Máy lắc Vortex 3000

Máy khuấy từ gia nhiệt WH220-HT

Máy li tâm CL-04L

Cân phân tích FA2104

Kính hiển vi 2 mắt Laboid LMI-405A

Bể siêu âm Derui DR-MH60 6 lít

Máy đo quang Jinghua 722

Tiêu bản ký sinh trùng

Ống giữ chủng 1,8 ml

Môi trường Czapex-dox

MRS broth

Mueller HintonBroth Agar

Fuchsin

Fuchsin basic

Muối hột

n – hexan

Đĩa petri

Ồng hút pasteur

Que cấy

Đèn cồn

Đèn UV tiệt khuẩn

Plate 96 lỗ

Pipet các loại

Pepton from soya

Peptone casein pancreatic

VBR agar (violet red bile)

Vogel-Johnson agar

BSA agar

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: