BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐO HÃNG METTLER Toledo

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐO HÃNG METTLER Toledo

HÀNG HÓA – THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY ĐO pH/mV/Nhiệt độ ĐỂ BÀN

Model: FiveEasyTM  F20

Hãng sx: METTLER Toledo – Thụy Sỹ

Xuất xứ: Trung Quốc

* Cấu hình cung cấp:

+ Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn;

+ Điện cực đo pH/Nhiệt độ;

+ Giá đỡ điện cực;

Gói 20ml dung dịch chuẩn pH 4.01, 7.00 và 9.21;

+ Phiếu kiểm tra của hãng sản xuất.

* Thông số kỹ thuật:

- Thang đo pH: 0.00 ~ 14.00 pH.

- Độ phân giải pH: 0.01

- Độ chính xác đo pH: ± 0.01

- Thang hiển thị mV: 2000 ~ 2000 mV

- Độ phân giải: 1 mV

- Độ chính xác: ± 1 mV

- Thang đo nhiệt độ: 0oC ~ 100oC.

- Độ phân giải nhiệt độ: 0.1oC

- Độ chính xác đo nhiệt độ: ± 0.5oC

- Bù trừ nhiệt độ tự động hoặc thủ công.

- Hiệu chuẩn: tối đa 3 điểm pH.

- Bộ nhớ lưu trữ giá trị hiệu chuẩn gần nhất.

- Màn hình hiển thị: LCD 4.3”

- Điện cực kết hợp đo pH/Nhiệt độ (dải đo: 0 14 pH; 0 - 80oC), thân bằng nhựa, độ bền cao.

- Nguồn điện: adapter 220V, 50Hz.

MÁY ĐO pH/mV/Nhiệt độ ĐỂ BÀN

Model: FiveEasyTM  FP20

Hãng sx: METTLER Toledo – Thụy Sỹ

Xuất xứ: Trung Quốc

* Cấu hình cung cấp:

+ Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn;

+ Điện cực đo pH/Nhiệt độ;

+ Giá đỡ điện cực;

+ Gói 20ml dung dịch chuẩn pH 4.01, 7.00 và 9.21;

+ Phiếu kiểm tra của hãng sản xuất.

* Thông số kỹ thuật:

- Thang đo pH: 2.00 ~ 16.00 pH.

- Độ phân giải pH: tùy chọn 0.01 / 0.1

- Độ chính xác đo pH: ± 0.01

- Thang hiển thị mV: 2000 ~ 2000 mV

- Độ phân giải: 1 mV

- Độ chính xác: ± 1 mV

- Thang đo nhiệt độ: 5oC ~ 105oC.

- Độ phân giải nhiệt độ: 0.1oC

- Độ chính xác đo nhiệt độ: ± 0.3oC

- Bù trừ nhiệt độ tự động hoặc thủ công.

- Hiệu chuẩn: tối đa 5 điểm pH.

- Bộ nhớ lưu trữ 200 kết quả đo và giá trị hiệu chuẩn gần nhất.

- Màn hình hiển thị: LCD 4.3”

- Điện cực kết hợp đo pH/Nhiệt độ (dải đo: 0 14 pH; 0 - 80oC), thân bằng nhựa, độ bền cao.

- Nguồn điện: adapter 220V, 50Hz.

MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN ĐỂ BÀN

Model: FiveEasyTM  FP30

Hãng sx: METTLER Toledo – Thụy Sỹ

Xuất xứ: Trung Quốc

* Cấu hình cung cấp:

+ Máy đo Độ dẫn điện để bàn;

+ Điện cực đo Độ dẫn điện;

+ Giá đỡ điện cực;

+ Gói 20ml dung dịch độ dẫn chuẩn 1413 µS/cm và 12.88 mS/cm;

+ Phiếu kiểm tra của hãng sản xuất.

* Thông số kỹ thuật:

- Dùng đo môi trường lỏng có độ dẫn điện trung bình hoặc cao.

- Thang đo Độ dẫn: 0.01 µS/cm ~ 500.00 mS/cm.

- Độ chính xác: ± 0.5% kết quả đo

- Thang đo TDS: 0.01 mg/L ~ 300 g/L

- Độ chính xác: ± 0.5% kết quả đo

- Thang đo độ mặn: 0.00 ~ 42 psu

- Thang đo nhiệt độ: 5oC ~ 105oC.

- Độ phân giải: 0.1oC

- Độ chính xác: ± 0.3oC

- Có chức năng bù trừ nhiệt độ (Tuyến tính: 0.00%/oC ~ 10.00%/oC (nhiệt độ tham chiếu: 20oC và 25oC).

- Lưu trữ kết quả đo cuối cùng tự động hoặc thủ công.

- Bộ nhớ cho phép lưu trữ 200 kết quả đo và giá trị hiệu chuẩn gần nhất.

- Báo bằng âm thanh và đèn khi nhận kết quả đo.

- Chức năng hiệu chuẩn: 1 điểm. Có 3 nhóm dung dịch chuẩn đã được lập trình sẵn, nhập hằng số cell thủ công.

- Cổng gắn điện cực: miniDIN.

- Giao diện kết nối: RS232, USB

- Màn hình hiển thị: LCD 4.3”

- Vỏ máy bằng nhựa ABS cao cấp, dễ dàng vệ sinh.

- Điện cực kết hợp đo Độ dẫn/Nhiệt độ (dải đo: 10 µS/cm ~ 200.00 mS/cm; 0 – 80oC), - thân bằng nhựa, độ bền cao.

- Nguồn điện: adapter 220V, 50Hz.

MÁY ĐO pH/mV/Nhiệt độ CẦM TAY

Model: FiveGoTM  F2

Hãng sx: METTLER Toledo – Thụy Sỹ

Xuất xứ: Trung Quốc

* Cấu hình cung cấp:

+ Máy đo pH/mV/nhiệt độ cầm tay;

+ Điện cực đo pH/Nhiệt độ;

+ Gói 20ml dung dịch chuẩn pH 4.01 và 7.00;

+ Phiếu kiểm tra của hãng sản xuất.

* Thông số kỹ thuật:

- Thang đo pH: 0.00 ~ 14.00 pH.

- Độ phân giải pH: 0.01

- Độ chính xác đo pH: ± 0.01

- Thang hiển thị mV: 1999 ~ 1999 mV

- Độ phân giải: 1 mV

- Độ chính xác: ± 1 mV

- Thang đo nhiệt độ: 0oC ~ 100oC.

- Độ phân giải: 0.1oC

- Độ chính xác: ± 0.5oC

- Bù trừ nhiệt độ tự động hoặc thủ công.

- Hiệu chuẩn: tối đa 3 điểm pH.

- Bộ nhớ lưu trữ 200 kết quả đo và giá trị hiệu chuẩn gần nhất.

- Chống thấm nước theo chuẩn IP 67.

- Màn hình hiển thị: LCD 3.1”

- Điện cực kết hợp đo pH/Nhiệt độ (dải đo: 0 14 pH; 0 - 80oC), thân bằng nhựa, độ bền cao.

- Nguồn điện: 4 pin 1.5V AAA (vận hành > 200 giờ).

MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN CẦM TAY

Model: FiveGoTM  F3

Hãng sx: METTLER Toledo – Thụy Sỹ

Xuất xứ: Trung Quốc

* Cấu hình cung cấp:

+ Máy đo Độ dẫn điện cầm tay;

+ Điện cực đo Độ dẫn điện;

+ Gói 20ml độ dẫn chuẩn 1413 µS/cm và 12.88 mS/cm.

+ Phiếu kiểm tra của hãng sản xuất.

* Thông số kỹ thuật:

- Thang đo Độ dẫn: 0.00 µS/cm ~ 200.00 mS/cm.

- Độ chính xác: ± 0.5% kết quả đo

- Thang đo TDS: 0.01 mg/L ~ 200 g/L

- Độ chính xác: ± 0.5% kết quả đo

- Thang đo nhiệt độ: 0oC ~ 100oC.

- Độ phân giải nhiệt độ: 0.1oC

- Độ chính xác đo nhiệt độ: ± 0.5oC

- Bù trừ nhiệt độ.

- Hiệu chuẩn: 1 điểm.

- Bộ nhớ lưu trữ 200 kết quả đo và giá trị hiệu chuẩn gần nhất.

- Chống thấm nước tiêu chuẩn IP 67.

- Màn hình hiển thị: LCD 3.1”

- Điện cực kết hợp đo Độ dẫn/Nhiệt độ (dải đo: 10 µS/cm ~ 200.00 mS/cm; 0 – 80oC) thân bằng nhựa ABS, độ bền cao.

- Nguồn điện: 4 pin 1.5V AAA (vận hành > 200 giờ).

MÁY ĐO OXY HÒA TAN TRONG NƯỚC (DO)

Model: FiveGoTM  F4

Hãng sx: METTLER Toledo – Thụy Sỹ

Xuất xứ: Trung Quốc

* Cấu hình cung cấp:

+ Máy đo Oxy hòa tan (DO) cầm tay;

+ Điện cực đo Oxy hòa tan;

+ Phiếu kiểm tra của hãng sản xuất.

* Thông số kỹ thuật:

- Thang đo Oxy hòa tan: 0.01 ~ 400% 

- Độ phân giải hiển thị: 0.1%

- Độ chính xác: ± 1%

- Thang đo nồng độ Oxy bão hòa: 0.01 ~ 45.00 mg/L (ppm)

- Độ phân giải hiển thị: 0.01 mg/L ; 0.01 ppm

- Độ chính xác: ± 1%

- Thang đo nhiệt độ: 0.0oC ~ 50.0oC.

- Độ phân giải nhiệt độ: 0.1oC

- Độ chính xác đo nhiệt độ: ± 0.3oC

- Bù trừ nhiệt độ tự động hoặc thủ công.

- Hiệu chuẩn: 2 điểm (100% và 0%).

- Bộ nhớ lưu trữ 200 kết quả đo và giá trị hiệu chuẩn gần nhất.

- Chống thấm nước tiêu chuẩn IP 67.

- Màn hình hiển thị: LCD 3.1”

- Điện cực kết hợp đo DO/Nhiệt độ, thân bằng nhựa, độ bền cao.

- Nguồn điện: 4 pin 1.5V AAA (vận hành > 200 giờ).

VẬT TƯ TIÊU HAO

Điện cực pH

Điện cực kết hợp đo pH/Nhiệt độ, thân bằng nhựa

Model: LE438-2M IP67

Điện cực kết hợp đo pH/Nhiệt độ, thân bằng nhựa

Model: LE438

Điện cực đo pH/Nhiệt độ, thân thủy tinh

Model: LE410

Chuyên sử dụng cho mẫu đo dạng huyền phù, nhũ tương.

Điện cực đo pH chuyên dụng, thân bằng nhựa

Model: LE427

Chuyên sử dụng đo pH mẫu dạng rắn (Thịt, Trái cây, Phô mai, Đất,…)

Điện cực đo Nhiệt độ

Model: NTC 30kOhm

Đầu kết nối: Cinch.

Dung dịch chuẩn pH

+ dung dịch chuẩn pH 4.01 (chai 250 mL)

+ dung dịch chuẩn pH 7.00 (chai 250 mL)

+ dung dịch chuẩn pH 9.21 (chai 250 mL)

+ dung dịch chuẩn pH 10.00 (chai 250 mL)

Dung dịch bảo quản điện cực KCL 3M (chai 250 mL)

Vật tư Máy đo Độ dẫn

+ dung dịch độ dẫn 10 uS/cm (chai 250 mL)

+ Dung dịch chuẩn độ dẫn 1413 uS/cm (chai 250 mL)

+ Dung dịch chuẩn độ dẫn 12.88 mS/cm (chai 250 mL)

Vật tư Máy đo Oxy hòa tan (DO)

+ Dung dịch châm điện cực DO (chai 30ml)

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: