BẢNG GIÁ MÔ HÌNH GIẢNG DẠY KHOA THÚ THÚ Y

BẢNG GIÁ MÔ HÌNH GIẢNG DẠY KHOA THÚ THÚ Y

Giá LH: 0949.49.67.69 – 0983.49.67.69

Email: Congtyhuuhao9@gmail.com, buiduyhuu@gmail.com

 

STT

TÊN HÀNG HÓA – VẬT TƯ – THIẾT BỊ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

VNĐ

 

Mô hình giải phẫu cơ thể bò
Mã hàng: SMRL10

Xuất xứ: Trung Quốc
Tháo lắp được, Chất liệu nhựa tổng hợp

 

 

 

Mô hình giải phẫu cơ thể lợn 18 phần
Mã hàng: SMRL20

Xuất xứ: Trung Quốc
Tháo lắp được, Chất liệu nhựa tổng hợp

 

 

 

Mô hình giải phẫu cơ thể gà 5 phần
Mã hàng: SMRL80

Xuất xứ: Trung Quốc
Tháo lắp được, Chất liệu nhựa tổng hợp

 

 

 

Mô hình giải phẫu dê
Model: SMRL40

Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu nhựa tổng hợp

 

 

 

Mô hình giải phẫu thỏ
Model: SMRL91

Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu nhựa tổng hợp

 

 

 

Mô hình khung xương lợn
Mã hàng: SMRL04

Xuất xứ: Trung Quốc

 

 

 

Mô hình khung xương bò
Mã hàng: SMRL06

Xuất xứ: Trung Quốc

 

 

 

Mô hình khung xương gà
Mã hàng: SMRL01

Xuất xứ: Trung Quốc

 

 

 

Mô hình thận  bò
Model: SMRL11

Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu: Nhựa tổng hợp

 

 

 

Mô hình thận lợn
Model: SMRL21

Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu: Nhựa tổng hợp

 

 

 

Mô hình tử cung bò
Model: SMRL12

Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu nhựa tổng hợp

 

 

 

Mô hình sừng tử cung lợn
Model: SMRL23

Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu nhựa tổng hợp

 

 

 

Mô hình dạ dày bò
Model: SMRL13

Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu nhựa tổng hợp

 

 

 

Mô hình dạ dày lợn
Model: SMRL22

Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu nhựa tổng hợp

 

 

 

Mô hình giải phẫu Ốc

 Xuất xứ : Trung Quốc, Chất liệu PVC,

 

 

 

Mô hình giải phẫu Tôm

Xuất xứ: Trung Quốc

 

 

 

Mô hình giải phẫu Sán lá gan

SX tại: Trung Quốc

 

 

 

Mô hình giải phẫu cá

Xuất xứ :Trung Quốc

 

 

 

Mô hình giải phẫu ếch

Xuất xứ :Trung Quốc

 

 

 

Mô hình giải phẫu rắn

 Xuất xứ :Trung Quốc

 

 

 

Mô hình cấu tạo tế bào

Xuất xứ :Trung Quốc

 

 

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: