BẢNG GIÁ MÔ HÌNH GIẢNG DẠY KHOA THÚ THÚ Y

BẢNG GIÁ MÔ HÌNH GIẢNG DẠY KHOA THÚ THÚ Y

Giá LH: 0949.49.67.69 – 0983.49.67.69

Email: Congtyhuuhao9@gmail.com, buiduyhuu@gmail.com

 

TÊN HÀNG HÓA – VẬT TƯ – THIẾT BỊ

Mô hình giải phẫu cơ thể bò
Model: SMRL10
Xuất xứ: Trung Quốc
Tháo lắp được, Chất liệu nhựa tổng hợp

Mô hình giải phẫu cơ thể lợn 18 phần
Model: SMRL20
Xuất xứ: Trung Quốc
Tháo lắp được, Chất liệu nhựa tổng hợp

Mô hình giải phẫu cơ thể gà 5 phần
Model: SMRL80
Xuất xứ: Trung Quốc
Tháo lắp được, Chất liệu nhựa tổng hợp

Mô hình giải phẫu dê
Model: SMRL40
Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu nhựa tổng hợp

Mô hình giải phẫu thỏ
Model: SMRL91
Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu nhựa tổng hợp

Mô hình khung xương lợn
Model: SMRL04
Xuất xứ: Trung Quốc

Mô hình khung xương bò
Model: SMRL06
Xuất xứ: Trung Quốc

Mô hình khung xương gà
Model: SMRL01
Xuất xứ: Trung Quốc

Mô hình thận  bò
Model: SMRL11
Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu: Nhựa tổng hợp

Mô hình thận lợn
Model: SMRL21
Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu: Nhựa tổng hợp

Mô hình tử cung bò
Model: SMRL12
Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu nhựa tổng hợp

Mô hình sừng tử cung lợn
Model: SMRL23
Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu nhựa tổng hợp

Mô hình dạ dày bò
Model: SMRL13
Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu nhựa tổng hợp

Mô hình dạ dày lợn
Model: SMRL22
Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu nhựa tổng hợp

Mô hình giải phẫu Ốc

 Xuất xứ: Trung Quốc, Chất liệu PVC,

Mô hình giải phẫu Tôm

Xuất xứ: Trung Quốc

Mô hình giải phẫu Sán lá gan

SX tại: Trung Quốc

Mô hình giải phẫu cá

Xuất xứ: Trung Quốc

Mô hình giải phẫu ếch

Xuất xứ: Trung Quốc

Mô hình giải phẫu rắn

 Xuất xứ: Trung Quốc

Mô hình cấu tạo tế bào

Xuất xứ: Trung Quốc

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: