BẢNG GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG

BẢNG GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG - THỰC HÀNH NHÀ THUỐC

STT

TÊN HÀNG HÓA – VẬT TƯ – THIẾT BỊ

ĐVT

ĐƠN GIÁ

VNĐ

 

Máy đo thể tích chân chuột

Cái

 

 

Máy lắc Vortex 3000

Cái

 

 

Máy li tâm lạnh

Cái

 

 

Máy khuấy từ gia nhiệt WH220-HT

Cái

 

 

Bể rửa dụng cụ bằng siêu âm Derui DR-MH280 28 lít

Cái

 

 

Bể siêu âm Derui DR-MH60 6 lít

Cái

 

 

Tủ ấm 46 Lít DH 360

Cái

 

 

Micropipette LABOID INTERNATIONAL

Cái

 

 

Máy đo đường huyết

Cái

 

 

Máy đo pH pHS-3C

Cái

 

 

Máy đo chức năng phối hợp vận động

Cái

 

 

Máy đo tác dụng giảm đau ngoại biên

Cái

 

 

Máy vi tính

Cái

 

 

Máy sắc ký lỏng cao áp

Cái

 

 

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS 752

Cái

 

 

Máy lắc Vortex 3000

Cái

 

 

Kính hiển vi soi ngược Model: IBM-100

Cái

 

 

Máy khử khoáng

Cái

 

 

Tủ kệ

Cái

 

 

Máy lạnh

Cái

 

 

Đồng hồ nhiệt ẩm kế treo tường

Cái

 

 

Âm kế

Cái

 

 

Nhiệt kế

Cái

 

 

Tủ lạnh

Cái

 

 

Chuột nhắt trắng SWISS

Con

 

 

Acid molypdic

Lọ

 

 

Crystal violet PA

Lọ

 

 

CuSO4 khan

Lọ

 

 

GenPak anaerobic

Lọ

 

 

Giấy lọc 60 x 60

hộp

 

 

Giấy loc f11

hộp

 

 

Giấy lọc không tro

hộp

 

 

Dung dịch pH 4

Lọ

 

 

Dung dịch pH 7

Lọ

 

 

Dung dịch pH 10

Lọ

 

 

Dung dịch NaCl 0,9%

Lọ

 

 

Dung dịch glucose 5%

Lọ

 

 

Dung dịch NaHCO3 10%

Lọ

 

 

Hapacol extra (paracetamol+cafein) 500mg

hộp

 

 

Sủi Hapacol (paracetamol+clorpheniramin) 150 Flu

hộp

 

 

Thuốc bột Oresol 245

hộp

 

 

Thuốc nhỏ mắt Neodex 5ml

Lọ

 

 

Thuốc tiêm B12 1000 g/ml, hộp 100 ống

hộp

 

 

Thuốc tiêm bột Natri Peni G 1.000.000 UI

hộp

 

 

Viên bao phim OPCan 40 mg

hộp

 

 

Viên nang Vitamin B2 2mg

hộp

 

 

Viên nang Paracetamol 500 mg

hộp

 

 

Hoạt huyết dưỡng não

hộp

 

 

Viên nén Farzincol 10 mg

hộp

 

 

Viên nang CORYPADOL

hộp

 

 

Viên nén Sulfaganin 500 mg

hộp

 

 

Acid ascorbic

hộp

 

 

Amoxicillin

hộp

 

 

Cafein

hộp

 

 

Clopheniramin maleat

hộp

 

 

Cloramphenicol

hộp

 

 

Eucalyptol

hộp

 

 

Loperamid hydrocloric

hộp

 

 

Meloxicam

hộp

 

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: