BẢNG GIÁ MÔ HÌNH THỰC HÀNH GIẢNG DẠY Y DƯỢC HONGLIAN

Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ
Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

BẢNG GIÁ MÔ HÌNH THỰC HÀNH GIẢNG DẠY Y DƯỢC HONGLIAN

Hãng SX: Shanghai Honglian Medical Instrument Development Co.,Ltd, China

Hãng SX: HONGLIAN – THƯỢNG HẢI

Giá LH: 0949.49.67.69 – 0983.49.67.69

Email: Congtyhuuhao9@gmail.com, buiduyhuu@gmail.com

- MÔ HÌNH HỆ CƠ 28 PHẦN GD/A10001

- MÔ HÌNH BÁN THÂN GD/A10002

- MÔ HÌNH CƠ THỂ BÁN THÂN HỆ CƠ GD/A10003

- MÔ HÌNH XƯƠNG NGƯỜI GD/A11101

- MÔ HÌNH XƯƠNG NGƯỜI GD/A11101/1

- MÔ HÌNH BỘ XƯƠNG NGƯỜI MINI GD/A11101/3

- MÔ HÌNH BỘ XƯƠNG NGƯỜI THÁO RỜI GD/A11103

- MÔ HÌNH HỘP SỌ GD/A11110

- MÔ HÌNH HỘP SỌ GD/A11116/1

- MÔ HÌNH CHI TRÊN/ CHI DƯỚI CẮT LỚP GD/A11204

- MÔ HÌNH CHI TRÊN/ CHI DƯỚI CẮT LỚP GD/A11207

- MÔ HÌNH HỆ CƠ TOÀN THÂN 2/3 CỠ BÌNH THƯỜNG GD/A11301/1

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU TOÀN THÂN GD/A11301/2

- MÔ HÌNH CƠ TOÀN THÂN GD/A11302/1

- MÔ HÌNH CƠ TOÀN THÂN GD/A11302/2

- MÔ HÌNH CƠ THỂ BÁN THÂN TRÊN GIÁ GD/A11303

- MÔ HÌNH CƠ CÁNH TAY - 6 MẢNH GD/A11305

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ CƠ, XƯƠNG, KHỚP CHI TRÊN GD/A11307

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ CƠ, XƯƠNG, KHỚP CHI DƯỚI GD/A11308

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ CƠ, XƯƠNG, KHỚP CHI DƯỚI GD/A11311

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ TIÊU HÓA GD/A12001

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP GD/A13008

- MÔ HÌNH PHỔI GD/A13010

- MÔ HÌNH PHỔI (7 MẢNH) GD/A13012

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ BÀI TIẾT GD/A14001

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ TIẾT NIỆU GD/A14002

- MÔ HÌNH NÃO GD/A14004

- MÔ HÌNH CƠ QUAN SINH DỤC NAM GD/A15102

- MÔ HÌNH CẮT ĐỨNG QUA CHẬU HÔNG NỮ GD/A15104

- MÔ HÌNH CƠ QUAN SINH DỤC NỮ GD/A15105

- MÔ HÌNH CẮT ĐỨNG QUA CHẬU HÔNG NỮ GD/A15107

- MÔ HÌNH TỬ CUNG GD/A15108

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC NAM GD/A15112

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC NỮ GD/A15113

- MÔ HÌNH VÒNG TUẦN HOÀN GD/A16001

- MÔ HÌNH SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN, CHẠY GD/A16003

- MÔ HÌNH TIM GD/A16007

- MẮT PHÓNG ĐẠI GD/A17103

- MÔ HÌNH TAI PHÓNG ĐẠI GD/A17202

- MÔ HÌNH TAI PHÓNG ĐẠI, 6 MẢNH GD/A17206

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU THẦN KINH NGƯỜI GD/A18101

- MÔ HÌNH CẮT NGANG TUỶ SỐNG GD/A18104

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU TAI MŨI HỌNG GD/A18108

- MÔ HÌNH CẮT LỚP ĐẦU, MẶT GD/A18202

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ CƠ, XƯƠNG ĐẦU-MẶT-CỔ GD/A18210

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ CƠ, XƯƠNG ĐẦU MẶT CỔ GD/A18212

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH GD/A18220

- DA PHÓNG ĐẠI 70 LẦN GD/A41002

- MÔ HÌNH CHÂM CỨU GD/C00007

- MÔ HÌNH HỒI SỨC TIM PHỔI NỬA NGƯỜI, NAM NỮ GD/CPR175S

- MÔ HÌNH CẤP CỨU CẢ NGƯỜI GD/CPR200S

- MÔ HÌNH ĐỠ ĐẺ THƯỜNG GD/F20G

- MÔ HÌNH KHÁM PHỤ KHOA GD/F30P

- MÔ HÌNH KHÁM PHỤ KHOA GD/F30S

- MÔ HÌNH CẮT KHÂU TẦNG SINH MÔN GD/F3A

- MÔ HÌNH SINH SỚM VÀ SINH MUỘN (GIÀ) GD/F52

- MÔ HÌNH DỤNG CỤ ĐẶT VÒNG GD/F5N

- MÔ HÌNH CƠ CHẾ ĐẺ GD/F6

- MÔ HÌNH THỰC TẬP ĐỠ ĐẺ GD/F8

- MÔ HÌNH HỒI SỨC SƠ SINH GD/FT13

- MÔ HÌNH THAI NHI TRONG BỤNG MẸ (THAI NHI TRONG THỜI KỲ MANG THAI) GD/FT336

- MÔ HÌNH KHÁM THAI (NGHE TIM THAI ĐIỆN TỬ) GD/FW2

- MÔ HÌNH KHÁM ÂM ĐẠO GD/FW3

- MÔ HÌNH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN GD/H120A

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU NAM TRONG SUỐT GD/H16E

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU GD/H17E

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU GD/H17F

- MÔ HÌNH THỰC TẬP THỤT THÁO GD/H35

- MÔ HÌNH THÔNG KHÍ QUẢN VÀ DẠ DÀY GD/H70-1

- MÔ HÌNH RỬA DẠ DÀY GD/H80

- MÔ HÌNH CHO ĂN QUA ỐNG SONDE DẠ DÀY GD/H81

- MÔ HÌNH TIÊM BẮP MÔNG TRONG SUỐT, ĐIỆN TỬ GD/HS10B

- MÔ HÌNH TIÊM MÔNG GD/HS10C

- MÔ HÌNH HƯỚNG DẪN TIÊM VEN TAY GD/HS14E

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU NAM GD/HS17E

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU NỮ GD/HS17F

- MÔ HÌNH TIÊM TĨNH MẠCH CÁNH TAY GD/HS2

- MÔ HÌNH ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN TRẺ EM GD/J15

- MÔ HÌNH MỞ KHÍ QUẢN GD/J158-C

- MÔ HÌNH ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NGƯỜI LỚN GD/J50

- MÔ HÌNH CHỌC DÒ TUỶ SỐNG GD/L260B

- MÔ HÌNH CHỌC DÒ MÀNG BỤNG GD/L261

- MÔ HÌNH CHỌC DÒ MÀNG TIM GD/L264

- MÔ HÌNH CHỌC DÒ MÀNG PHỔI GD/L66

- MÔ HÌNH CHỌC DÒ MÀNG PHỔI GD/L67

- MÔ HÌNH THAY BĂNG CẮT CHỈ GD/LV18

- MÔ HÌNH KHÁM TRỰC TRÀNG GD/LV39

- MÔ HÌNH ĐA NĂNG GD/TZ9

- MÔ HÌNH NGHE TIẾNG TIM BÌNH THƯỜNG VÀ BẤT THƯỜNG GD/Z960

- MÔ HÌNH ĐO ĐIỆN TIM GD/ZXD190

- MÔ HÌNH HƯỚNG DẪN TIÊM VEN TAY P50

- MÔ HÌNH TIÊM BẮT TAY TRÁI P55/1

- MÔ HÌNH ĐẶT XÔNG DẠ DÀY W43020

- MÔ HÌNH TIÊM MÔNG W44004

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU NAM W44005

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU NỮ W44006

- MÔ HÌNH THỰC TẬP ĐỠ ĐẺ W44525

- MÔ HÌNH CẤP CỨU CẢ NGƯỜI W44538

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU NỮ, TRONG SUỐT GD/H16F

- MÔ HÌNH HỒI SỨC TIM PHỔI TRẺ EM GD/CPR10160

- MÔ HÌNH XƯƠNG NGƯỜI CÓ DÂY CHẰNG GD/A11102

- MÔ HÌNH TIÊM TĨNH MẠCH GD/H23

- MÔ HÌNH HỒI SỨC TIM PHỔI BÁN THÂN NGƯỜI GD/CPR10170

- MÔ HÌNH TẬP ĐỠ ĐẺ TỰ ĐỘNG GD/F20

- MÔ HÌNH TẬP ĐỠ ĐẺ TỰ ĐỘNG GD/HS10D

- MÔ HÌNH TIÊM TĨNH MẠCH CÁNH TAY GD/HS1

- MÔ HÌNH VẾT THƯƠNG 16 LOẠI GD/HS111-20

- MÔ HÌNH CẤP CỨU BÁN THÂN GD/CPR10175

- MÔ HÌNH CHẤN THƯƠNG VÀ CHĂM SÓC GD/J110

- MÔ HÌNH HỒI SỨC TIM PHỔI TOÀN THÂN GD/CPR10200-F

- MÔ HÌNH HÚT ĐỜM RÃI GD/H85

- MÔ HÌNH RỬA DẠ DÀY GD/H7-1

- MÔ HÌNH TIÊM CÁNH TAY GD/HS20E

- MÔ HÌNH TIM NGƯỜI LỚN GD/A16006

- MÔ HÌNH CÁNH TAY TRUYỀN MÁU GD/HS4E

- MÔ HÌNH HỒI SỨC BÁN THÂN GD/CPR169

- MÔ HÌNH LUỒN ỐNG KIỂU SENGSTAKEN - BLAKE GD/H82

- MÔ HÌNH RỬA DẠ DẠY TRẺ EM GD/H83

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: