Bình chạy sắc ký lớp mỏng

Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ
Bình chạy sắc ký lớp mỏng

Bình chạy sắc ký lớp mỏng

 

 

Bình chạy sắc ký (TLC) cho lớp mỏng 100x100mm, 1 bản mẫu - Schott Duran

 

TT2020M 

Bình chạy sắc ký (TLC) cho lớp mỏng 200x200mm, 5 bản mẫu - CHM-Tây Ban Nha

 

TT2020S

Bình chạy sắc ký (TLC) cho lớp mỏng 200x200mm, 1 bản mẫu - CHM-Tây Ban Nha

TT1010S

Bình chạy sắc ký (TLC) cho lớp mỏng 100x100mm, 1 bản mẫu - CHM-Tây Ban Nha

TT2010S

Bình chạy sắc ký (TLC) cho lớp mỏng Cao 200x Rộng 100mm (dạng trụ), 1 bản mẫu - CHM-Tây Ban Nha

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: