BỘ SÀNG RÂY TIÊU CHUẨN D200, D300

Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ
Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

BỘ SÀNG RÂY TIÊU CHUẨN D200, D300

SÀNG RÂY THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá LH: 0983.49.67.69 – 0931.49.67.69

Email: buiduyhuu@gmail.com, congtyhuuhao6@gmail.com

SÀNG THÍ NGHIỆM THÀNH PHẦN HẠT

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D200mm

- Sàng D200mm,  10,0 mm

- Sàng D200mm,  5,000 mm

- Sàng D200mm,  2,500 mm

- Sàng D200mm,  1,250 mm

- Sàng D200mm,  0,63mm

- Sàng D200mm,  0,315mm

- Sàng D200mm,   0,140 mm

Bộ sàng đất D200mm tiêu chuẩn

- Sàng D200mm,  10,0 mm

- Sàng D200mm,  5,000 mm

- Sàng D200mm,  2,000 mm

- Sàng D200mm,  1,000 mm

- Sàng D200mm,  0,5mm

- Sàng D200mm,  0,25mm

- Sàng D200mm,  0,100 mm

Bộ sàng đá D200mm 

- Sàng D200mm,  75,0 mm

- Sàng D200mm,  60,0 mm

- Sàng D200mm,   50,0 mm

- Sàng D200mm,  40,0 mm

- Sàng D200mm,  30,0 mm

- Sàng D200mm,   25,0 mm

- Sàng D200mm,  20,0 mm

- Sàng D200mm,  15,0 mm

- Sàng D200mm,  10,0 mm

- Sàng D200mm,  5,000 mm

- Sàng D200mm,  3,000 mm

Bộ sàng đá cấp phối D200mm 

- Sàng D200mm,   50,0 mm

- Sàng D200mm,  37,5 mm

- Sàng D200mm,   25,0 mm

- Sàng D200mm,   19,0 mm

- Sàng D200mm,   9,500 mm

- Sàng D200mm,  4,750 mm

- Sàng D200mm,  2,360 mm

- Sàng D200mm,  0,425mm

- Sàng D200mm,  0,075 mm

Bộ sàng cốt liệu BTN D200mm

- Sàng D200mm,  37,5 mm

- Sàng D200mm,   25,0 mm

- Sàng D200mm,  20,0 mm

- Sàng D200mm,   19,0 mm

- Sàng D200mm,   12,5 mm

- Sàng D200mm,   9,500 mm

- Sàng D200mm,  4,750 mm

- Sàng D200mm,  2,360 mm

- Sàng D200mm,  1,180 mm

- Sàng D200mm,  0,6mm

- Sàng D200mm,  0,3mm

- Sàng D200mm,  0,15mm

- Sàng D200mm,  0,075 mm

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D300mm

- Sàng D300mm,  10,0 mm

- Sàng D300mm,  5,000 mm

- Sàng D300mm,   2,500 mm

- Sàng D300mm,  1,250 mm

- Sàng D300mm,  0,630 mm

- Sàng D300mm,  0,315 mm

- Sàng D300mm,  0,140 mm

Bộ sàng đất D300mm

- Sàng D300mm,  10,0 mm

- Sàng D300mm,  5,000 mm

- Sàng D300mm,  2,000 mm

- Sàng D300mm,  1,000 mm

- Sàng D300mm,  0,500 mm

- Sàng D300mm,  0,250 mm

- Sàng D300mm,  0,100 mm

Bộ sàng đá D300mm 

- Sàng D300mm,   75,0 mm

- Sàng D300mm,  60,0 mm

- Sàng D300mm,  50,0 mm

- Sàng D300mm,  40,0 mm

- Sàng D300mm,  30,0 mm

- Sàng D300mm,  25,0 mm

- Sàng D300mm,  20,0 mm

- Sàng D300mm,  15,0 mm

- Sàng D300mm,  10,0 mm

- Sàng D300mm,  5,000 mm

- Sàng D300mm,  3,000 mm

Bộ sàng đá cấp phối D300mm

- Sàng D300mm,  50,0 mm

- Sàng D300mm,   37,5 mm

- Sàng D300mm,  25,0 mm

- Sàng D300mm,  19,0 mm

- Sàng D300mm,  9,500 mm

- Sàng D300mm,  4,750 mm

- Sàng D300mm,  2,360 mm

- Sàng D300mm,  0,425 mm

- Sàng D300mm,  0,075 mm

Bộ sàng cốt liệu BTN D300mm 

- Sàng D300mm,   37,5 mm

- Sàng D300mm,  25,0 mm

- Sàng D300mm,  20,0 mm

- Sàng D300mm,  19,0 mm

- Sàng D300mm,   12,5 mm

- Sàng D300mm,  9,500 mm

- Sàng D300mm,  4,750 mm

- Sàng D300mm,  2,360 mm

- Sàng D300mm,  1,180 mm

- Sàng D300mm,  0,600 mm

- Sàng D300mm,  0,300 mm

- Sàng D300mm,  0,150 mm

- Sàng D300mm,  0,075 mm

- Đáy + Nắp cho sàng D200 mm

- Đáy + Nắp cho sàng D300 mm

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: