BỘ SÀNG RÂY TIÊU CHUẨN D200, D300

Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

BỘ SÀNG RÂY TIÊU CHUẨN D200, D300

SÀNG RÂY THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá LH: 0983.49.67.69 – 0931.49.67.69

Email: buiduyhuu@gmail.com, congtyhuuhao6@gmail.com

SÀNG THÍ NGHIỆM THÀNH PHẦN HẠT

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D200mm

- Sàng D200mm,  10,0 mm

- Sàng D200mm,  5,000 mm

- Sàng D200mm,  2,500 mm

- Sàng D200mm,  1,250 mm

- Sàng D200mm,  0,63mm

- Sàng D200mm,  0,315mm

- Sàng D200mm,   0,140 mm

Bộ sàng đất D200mm tiêu chuẩn

- Sàng D200mm,  10,0 mm

- Sàng D200mm,  5,000 mm

- Sàng D200mm,  2,000 mm

- Sàng D200mm,  1,000 mm

- Sàng D200mm,  0,5mm

- Sàng D200mm,  0,25mm

- Sàng D200mm,  0,100 mm

Bộ sàng đá D200mm 

- Sàng D200mm,  75,0 mm

- Sàng D200mm,  60,0 mm

- Sàng D200mm,   50,0 mm

- Sàng D200mm,  40,0 mm

- Sàng D200mm,  30,0 mm

- Sàng D200mm,   25,0 mm

- Sàng D200mm,  20,0 mm

- Sàng D200mm,  15,0 mm

- Sàng D200mm,  10,0 mm

- Sàng D200mm,  5,000 mm

- Sàng D200mm,  3,000 mm

Bộ sàng đá cấp phối D200mm 

- Sàng D200mm,   50,0 mm

- Sàng D200mm,  37,5 mm

- Sàng D200mm,   25,0 mm

- Sàng D200mm,   19,0 mm

- Sàng D200mm,   9,500 mm

- Sàng D200mm,  4,750 mm

- Sàng D200mm,  2,360 mm

- Sàng D200mm,  0,425mm

- Sàng D200mm,  0,075 mm

Bộ sàng cốt liệu BTN D200mm

- Sàng D200mm,  37,5 mm

- Sàng D200mm,   25,0 mm

- Sàng D200mm,  20,0 mm

- Sàng D200mm,   19,0 mm

- Sàng D200mm,   12,5 mm

- Sàng D200mm,   9,500 mm

- Sàng D200mm,  4,750 mm

- Sàng D200mm,  2,360 mm

- Sàng D200mm,  1,180 mm

- Sàng D200mm,  0,6mm

- Sàng D200mm,  0,3mm

- Sàng D200mm,  0,15mm

- Sàng D200mm,  0,075 mm

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D300mm

- Sàng D300mm,  10,0 mm

- Sàng D300mm,  5,000 mm

- Sàng D300mm,   2,500 mm

- Sàng D300mm,  1,250 mm

- Sàng D300mm,  0,630 mm

- Sàng D300mm,  0,315 mm

- Sàng D300mm,  0,140 mm

Bộ sàng đất D300mm

- Sàng D300mm,  10,0 mm

- Sàng D300mm,  5,000 mm

- Sàng D300mm,  2,000 mm

- Sàng D300mm,  1,000 mm

- Sàng D300mm,  0,500 mm

- Sàng D300mm,  0,250 mm

- Sàng D300mm,  0,100 mm

Bộ sàng đá D300mm 

- Sàng D300mm,   75,0 mm

- Sàng D300mm,  60,0 mm

- Sàng D300mm,  50,0 mm

- Sàng D300mm,  40,0 mm

- Sàng D300mm,  30,0 mm

- Sàng D300mm,  25,0 mm

- Sàng D300mm,  20,0 mm

- Sàng D300mm,  15,0 mm

- Sàng D300mm,  10,0 mm

- Sàng D300mm,  5,000 mm

- Sàng D300mm,  3,000 mm

Bộ sàng đá cấp phối D300mm

- Sàng D300mm,  50,0 mm

- Sàng D300mm,   37,5 mm

- Sàng D300mm,  25,0 mm

- Sàng D300mm,  19,0 mm

- Sàng D300mm,  9,500 mm

- Sàng D300mm,  4,750 mm

- Sàng D300mm,  2,360 mm

- Sàng D300mm,  0,425 mm

- Sàng D300mm,  0,075 mm

Bộ sàng cốt liệu BTN D300mm 

- Sàng D300mm,   37,5 mm

- Sàng D300mm,  25,0 mm

- Sàng D300mm,  20,0 mm

- Sàng D300mm,  19,0 mm

- Sàng D300mm,   12,5 mm

- Sàng D300mm,  9,500 mm

- Sàng D300mm,  4,750 mm

- Sàng D300mm,  2,360 mm

- Sàng D300mm,  1,180 mm

- Sàng D300mm,  0,600 mm

- Sàng D300mm,  0,300 mm

- Sàng D300mm,  0,150 mm

- Sàng D300mm,  0,075 mm

- Đáy + Nắp cho sàng D200 mm

- Đáy + Nắp cho sàng D300 mm

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: