Cân điện tử JNB JOANLAB

Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ
Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Cân điện tử JNB JOANLAB

Cân kỹ thuật Joan Lab JNB hiển thị LCD

Cân điện tử, cân kỹ thuật, Cân kỹ thuật Joanlab giá rẻ

Model: JNB

Hãng SX: JOANLAB – Trung Quốc

Giá LH: 0931.49.67.69 – 0936.49.67.69

Email: congtyhuuhao6@gmail.com, congtyhuuhao3@gmail.com

 

Ứng dụng Cân điện tử Joan Lab JNB:

- Cân điện tử JNB JOANLAB thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm, phòng kiểm tra chất lượng… dùng để cân hóa chất, cân dược liệu…

- Cân có lồng nhựa chắn gió tăng khả năng chính xác của cân.

Công dụng của cân Cân kỹ thuật JNB Joanlab:

- Nút on/off: có tác dụng tắt, mở cân

- Nút Unit: lựa chọn các đơn vị để cân.

- Nút PCS: chức năng đếm mẫu

 - Nút Cal: chức năng hiệu chuẩn ngoài bằng quả cân chuẩn

- Nút Tare/Zero: chức năng trừ bì, đưa cân về 0.

Cân điện tử Joan Lab JNB150001 hiển thị LCD, 15kg/0.1g:

- Cân kỹ thuật 1 số lẻ, đĩa cân 170×190 mm, khối lượng cân 10kg/0.1g

Cân điện tử Joan Lab JNB100001 hiển thị LCD, 10kg/0.1g:

- Cân kỹ thuật 1 số lẻ, đĩa cân 170×190 mm, khối lượng cân 15kg/0.1g

Cân điện tử Joan Lab JNB50001 hiển thị LCD, 5kg/0.1g:

- Cân kỹ thuật 1 số lẻ, đĩa cân 170×190 mm, khối lượng cân 5kg /0.1g

Cân điện tử Joan Lab JNB10001 hiển thị LCD, 1kg/0.1g:

- Cân kỹ thuật 1 số lẻ, đĩa cân 130mm, khối lượng cân 1000g/0.1g

Cân điện tử Joan Lab JNB10002 hiển thị LCD, 1kg/0.01g:

- Cân kỹ thuật 2 số lẻ, đĩa cân 130mm, khối lượng cân 1000g/0.01g

Cân điện tử Joan Lab JNB1002 hiển thị LCD, 100g/0.01g:

- Cân kỹ thuật 2 số lẻ, đĩa cân 110mm, khối lượng cân 100g/0.01g

Cân điện tử Joan Lab JNB1003 hiển thị LCD, 100g/0.001g:

- Cân kỹ thuật 3 số lẻ, đĩa cân 110mm, khối lượng cân 100g/0.001g

Cân điện tử Joan Lab JNB1003G hiển thị LCD, 100g/0.001g:

- Cân kỹ thuật 3 số lẻ, đĩa cân 110mm, khối lượng cân 100g/0.001g

Cân điện tử Joan Lab JNB12001 hiển thị LCD, 1200g/0.1g:

- Cân kỹ thuật 1 số lẻ, đĩa cân 130mm, khối lượng cân 1200g

Cân điện tử Joan Lab JNB20001 hiển thị LCD, 2000g/0.1g:

- Cân kỹ thuật 1 số lẻ, đĩa cân 150mm, khối lượng cân 2000g

Cân điện tử Joan Lab JNB20002 hiển thị LCD, 2000g/0.01g:

- Cân kỹ thuật 2 số lẻ, đĩa cân 150mm, khối lượng cân 2000g/0.01g

Cân điện tử Joan Lab JNB30001 hiển thị LCD, 3000g/0.1g:

- Cân kỹ thuật 1 số lẻ, đĩa cân 150mm, khối lượng cân 3000g /0.1g

Cân điện tử Joan Lab JNB30002 hiển thị LCD, 3000g/0.01g:

- Cân kỹ thuật 1 số lẻ, đĩa cân 150mm, khối lượng cân 3000g /0.01g

Cân điện tử Joan Lab JNB2001 hiển thị LCD, 200g/0.1g:

- Cân kỹ thuật 1 số lẻ, đĩa cân 110mm, khối lượng cân 200g /0.1g

Cân điện tử Joan Lab JNB5001 hiển thị LCD, 500g/0.1g:

- Cân kỹ thuật 1 số lẻ, đĩa cân 130mm, khối lượng cân 500g /0.1g

Cân điện tử Joan Lab JNB2002 hiển thị LCD, 200g/0.01g:

- Cân kỹ thuật 1 số lẻ, đĩa cân 110mm, khối lượng cân 200g /0.01g

Cân điện tử Joan Lab JNB3002 hiển thị LCD, 300g/0.01g:

- Cân kỹ thuật 2 số lẻ, đĩa cân 110mm, khối lượng cân 300g/0.01g

Cân điện tử Joan Lab JNB5002 hiển thị LCD, 500g/0.01g:

- Cân kỹ thuật 2 số lẻ, đĩa cân 130mm, khối lượng cân 500g /0.01g

Cân điện tử Joan Lab JNB6002 hiển thị LCD, 600g/0.01g:

- Cân kỹ thuật 2 số lẻ, đĩa cân 130mm, khối lượng cân 600g

Cân điện tử Joan Lab JNB2003 hiển thị LCD, 200g/0.001g:

- Cân kỹ thuật 3 số lẻ, đĩa cân 110mm, khối lượng cân 200g /0.001g

Cân điện tử Joan Lab JNB2003G hiển thị LCD, 200g/0.001g:

- Cân kỹ thuật 3 số lẻ, đĩa cân 110mm, khối lượng cân 200g/0.001g

Cân điện tử Joan Lab JNB3003G hiển thị LCD, 300g/0.001g:

- Cân kỹ thuật 3 số lẻ, đĩa cân 110mm, khối lượng cân 300g/0.001g

Cân điện tử Joan Lab JNB5003G hiển thị LCD, 500g/0.001g:

- Cân kỹ thuật 3 số lẻ, đĩa cân 110mm, khối lượng cân 500g/0.001g

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: