MÔ HÌNH THỰC HÀNH Y DƯỢC BỘ MÔN GIẢI PHẪU

Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

Sản phẩm Mô Hình Bộ Môn Giải Phẫu

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Mô hình bộ xương người cỡ chuẩn 170cm

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, Mô hình đặt trên đế nhựa có bánh xe, kích thước 170cm

Mô hình bộ xương người có dây chằng

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, Mô hình đặt trên đế nhựa, kích thước 85cm

Mô hình bộ xương người cỡ chuẩn trên 4 bánh xe

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, Mô hình đặt trên đế nhựa có bánh xe, kích thước 170cm

Mô hình bộ xương người tháo rời

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, kích thước: như kích thước thật

Mô hình bộ xương người mini cỡ nhỏ

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, Mô hình đặt trên đế nhựa, kích thước 45cm

Mô hình hộp sọ ( 7 phần)

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, kích thước 170*140*170mm

Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng 13 phần

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, kích thước 420*180*200mm

Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ 30 phần

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, kích thước 830*260*200mm

Mô hình cơ thể bán thân trên giá 23 phần tháo rời

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, kích thước 830*260*200mm

Mô hình hệ cơ bán thân có đầu 27 phần

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, kích thước 830*260*200mm

Mô hình hệ cơ toàn thân 2/3 cỡ bình thường

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, kích thước 830*330*300mm

Mô hình cơ cánh tay 6 mảnh

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, giá để mô hình 01 cái, chất liệu mô hình bằng nhự tổng hợp, Kích thước : 200x130x760mm

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, giá để mô hình bằng gỗ 01 cái, chất liệu mô hình bằng nhự tổng hợp, Kích thước : 200x130x760mm

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, giá để mô hình bằng gỗ 01 cái, chất liệu mô hình bằng nhự tổng hợp, Kích thước : 1030*160*200mm

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhự tổng hợp, Kích thước: 340x370x205mm

Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, giá để mô hình 01 cái, chất liệu mô hình bằng nhự tổng hợp, Kích thước : 720x280x50 mm

Mô hình giải phẫu hệ hô hấp

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, giá để mô hình bàng gỗ 01 cái, chất liệu mô hình bằng nhự tổng hợp, Kích thước: 220 x 110 x 385 (mm)

Mô hình phổi 7 mảnh

- Cấu hình gồm: mô hình phổi được tách rời 7 phần riêng biệt, giá để mô hình bằng nhựa 01 cái, kích thước : 220x110x385mm

Mô hình giải phẫu hệ thần kinh

- Cấu hình gồm: 01 mô hình chính, 01 giá để mô hình bằng gỗ tổng hợp, Kích thước: 860 x 300 x 50 mm, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp

Mô hình giải phẫu tai mũi họng

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, giá để mô hình bằng nhựa 01 cái, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, Kích thước : 270x200x60mm

Mô hình mắt (phóng đại)

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, giá để mô hình bằng nhựa 01 cái, chất liệu mô hình bằng nhự tổng hợp, Kích thước gấp 6 lần kích thước thật

Mô hình da phóng đại 70 lần

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhự tổng hợp, Kích thước 200x150x155 (mm)

Mô hình tai phóng đại, 6 mảnh

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, giá để mô hình bằng nhựa 01 cái, chất liệu mô hình bằng nhự tổng hợp, Kích thước : 360x150x220mm

Mô hình não

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, giá để mô hình bằng nhựa 01 cái, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, Kích thước : 200 * 200 * 140 (mm)

Mô hình cắt ngang tuỷ sống

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ,chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, Kích thước : 280 * 250 * 90 (mm)

Mô hình cắt dọc qua mũi miệng hầu

- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, Kích thước : 120*30*170 (mm)

Mô hình cắt đứng qua chậu hông nữ 

- Cấu hình gồm : mô hình chính 01 bộ, giá để mô hình bằng nhựa 01 cái, chất liệu mô hình bằng nhự tổng hợp, Kích thước : 230 * 180 * 260 (mm)

Mô hình chi trên cắt lớp
- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, giá để mô hình bằng nhựa 01 cái, chất liệu mô hình bằng nhự tổng hợp, Kích thước : 390 * 270 * 100 (mm)

Mô hình chi dưới cắt lớp
- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhự tổng hợp, Kích thước : 240 * 85 * 110 (mm)

Mô hình cắt lớp đầu mặt
- Cấu hình gồm: mô hình chính 01 bộ, chất liệu mô hình bằng nhựa tổng hợp, Kích thước : 190 * 175 * 245 (mm)

Các tranh giải phẫu sinh lý máu và tế bào máu

- Kích thước 84 x 118 cm

- Tranh được hiển thị tiếng anh, in 2D, có khung

Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ

- Kích thước 60 x90 cm

- Tranh được hiển thị tiếng anh, in 2D, có khung

Các tranh giải phẫu sinh lý da

- Kích thước 60 x90 cm

- Tranh được hiển thị tiếng anh, in 2D, có khung

Các tranh giải phẫu hệ giác quan

- Kích thước 60 x90 cm

- Tranh được hiển thị tiếng anh, in 2D, có khung

Các tranh giải phẫu hệ thính giác

- Kích thước 60 x90 cm

- Tranh được hiển thị tiếng anh, in 2D, có khung

Các tranh giải phẫu hệ khứu giác

- Kích thước 60 x90 cm

- Tranh được hiển thị tiếng anh, in 2D, có khung

Các tranh giải phẫu hệ vị giác

- Kích thước 60 x90 cm

- Tranh được hiển thị tiếng anh, in 2D, có khung

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: