BẢNG GIÁ BẾP ĐUN BÌNH CẦU MISUNG HÀN QUỐC

Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

BẢNG GIÁ BẾP ĐUN BÌNH CẦU MISUNG

Hãng SX: MISUNG - HÀN QUỐC

Xuất xứ: Hàn Quốc

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

BẢNG GIÁ BẾP ĐUN BÌNH CẦU MISUNG HÀN QUỐC

Hãng SX: MISUNG - HÀN QUỐC

Xuất xứ: Hàn Quốc

Giá LH: 0983.49.67.69 - 0931.49.67.69

Email: buiduyhuu@gmail.com, congtyhuuhao6@gmail.com

Bếp đun bình cầu E 05 (bình cầu 50ml)

Bếp đun bình cầu E 101 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu E 102 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu E 103 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu E 104 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu E 105 (bình cầu 2000ml)

Bếp đun bình cầu E 106 ( bình cầu 3000ml)

Bếp đun bình cầu E 107 ( bình cầu 5000ml)

Bếp đun bình cầu E 108 (bình cầu 10000ml)

Bếp đun bình cầu E 109 (bình cầu 20000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 601 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 602 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 603 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 604 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 605 (bình cầu 2000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 606 (bình cầu 3000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 607 (bình cầu 5000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 301 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 302 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 303 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 304 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 305 (bình cầu 2000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 306 (bình cầu 3000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 307 (bình cầu 5000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 631 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 632 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 633 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 634 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 635 (bình cầu 2000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 636 (bình cầu 3000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 637 (bình cầu 5000ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 631 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 632 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 633 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 634 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 635 (bình cầu 2000ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 636 (bình cầu 3000ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 637 (bình cầu 5000ml)

BẾP ĐUN BÌNH CẦU NHIỀU VỊ TRÍ

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAM 9201-03 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAM 9202-03 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAM 9203-03 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAM 9204-03 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAM 9201-06 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAM 9202-06 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAM 9203-06 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAM 9204-06 (bình cầu 1000ml)

BẾP ĐUN BÌNH CẦU NHIỀU VỊ TRÍ

Bếp đun bình cầu 3 vị trí  EAMC 9301-03 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAMC 9302-03 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAMC 9303-03 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAMC 9304-03 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAMC 9301-06 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAMC 9302-06 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAMC 9303-06 (bình cầu 500ml) EAMC 9304-06 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu nhiều vị trí kỹ thuật số

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số EAMD 9401-03 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số EAMD 9402-03 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số EAMD 9403-03 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số EAMD 9404-03 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số EAMD 9401-06 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số EAMD 9402-06 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số EAMD 9403-06 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số EAMD 9404-06 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ nhiều vị trí

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 3 vị trí EAMS 9501-03 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 3 vị trí EAMS 9502-03 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 3 vị trí EAMS 9503-03 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 3 vị trí EAMS 9504-03 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 6 vị trí EAMS 9501-06 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 6 vị trí EAMS 9502-06 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 6 vị trí EAMS 9503-06 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 6 vị trí EAMS 9504-06 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu nhiều vị trí kỹ thuật số có khuấy từ

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9601-03 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9602-03 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9603-03 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9604-03 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9601-06 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9602-06 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9603-06 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9604-06 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9701-03 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9702-03 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9703-03 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9704-03 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9701-06 (bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9702-06 (bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9703-06 (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9704-06 (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao (không bộ điều khiển nhiệt)

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao MHT 403C (bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao MHT 404C (bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao MHT 405C (bình cầu 2000ml)

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao MHT 406C (bình cầu 3000ml)

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao MHT 407C (bình cầu 5000ml)

Heating mantles (dùng cho bình cầu)

C 05 (dùng cho bình cầu 50ml)

C 401 (dùng cho bình cầu 100ml)

C 402 (dùng cho bình cầu 250ml)

C 403 (dùng cho bình cầu 500ml)

C 404 (dùng cho bình cầu 1000ml)

C 405 (dùng cho bình cầu 2000ml)

C 406 (dùng cho bình cầu 3000ml)

C 407 (dùng cho bình cầu 5000ml)

C 408 (dùng cho bình cầu 10000ml)

C 409 (dùng cho bình cầu 20000ml)

Heating mantles

A 201 (dùng cho bình cầu 100ml)

A 202 (dùng cho bình cầu 250ml)

A 203 (dùng cho bình cầu 500ml)

A 204 (dùng cho bình cầu 1000ml)

A 205 (dùng cho bình cầu 2000ml)

A 206 (dùng cho bình cầu 3000ml)

A 207 (dùng cho bình cầu 5000ml)

AB 201 (dùng cho beaker 100ml)

AB 202 (dùng cho beaker 250ml)

AB 203 (dùng cho beaker 500ml)

AB 204 (dùng cho beaker 1000ml)

AB 205 (dùng cho beaker 2000ml)

AB 206 (dùng cho beaker 3000ml)

AB 207 (dùng cho beaker 5000ml)

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: