BẢNG GIÁ MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

BẢNG GIÁ MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

Model: HS334-04, HS326-06, HSD334-01, HSD326-01, HS12-03P, HS15-03P, HS12-06P, HS15-26P, HSD120-03P, HSD150-03P

Hãng SX: MTOPS (MISUNG) - HÀN QUỐC

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

BẢNG GIÁ MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

Model: HS334-04, HS326-06, HSD334-01, HSD326-01, HS12-03P, HS15-03P, HS12-06P, HS15-26P, HSD120-03P, HSD150-03P

Hãng SX: MTOPS - HÀN QUỐC

STT

Tên sản phẩm - Đặc tính kỹ thuật

Đơn giá
(VNĐ)

Số Lượng

1

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 4 VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐC

MODEL: HS334-04

 Nhiệt độ:

 - Khoảng nhiệt độ: Max 350 oC

 - Độ chính xác: ±1 oC

 - Điều khiển: PID

 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút

Công suất nhiệt: 1400W

Khuấy:

 - Khả năng: 4 vị trí

 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm

 - Hiển thị: Scale

 - Khả năng khuấy tối đa: 1000ml

Bề mặt gia nhiệt: Ceramic

 - Kích thước vùng khuấy: 300x300 mm

 - Kích thước tổng thể: 310x430x120 mm

 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz

 - Trọng lượng: 9.4Kg

VNĐ

1

2

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐC

MODEL: HS326-06

Nhiệt độ:

 - Khoảng nhiệt độ: Max 350 oC

 - Độ chính xác: ±1 oC

 - Điều khiển: PID

 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút

Công suất nhiệt: 1200W

Khuấy:

 - Khả năng: 6 vị trí

 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm

 - Hiển thị: Scale

 - Khả năng khuấy tối đa: 500ml

Bề mặt gia nhiệt: Ceramic

 - Kích thước vùng khuấy: 300x210 mm

 - Kích thước tổng thể: 310x340x120 mm

 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz

 - Trọng lượng: 9.3Kg

VNĐ

1

3

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 4 VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐC

MODEL: HSD334-01

 Nhiệt độ:

 - Khoảng nhiệt độ: Max 350 oC

 - Độ chính xác: ±1oC

 - Điều khiển: PID

 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút

Công suất nhiệt: 1400W

Khuấy:

 - Khả năng: 4 vị trí

 - Tốc độ khuấy: 150 ~1500rpm

 - Hiển thị: Digital

 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút

 - Khả năng khuấy tối đa: 1000ml

Bề mặt gia nhiệt: Ceramic

 - Kích thước vùng khuấy: 300x300 mm

 - Kích thước tổng thể: 310x430x120 mm

 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz

 - Trọng lượng: 7.7Kg

VNĐ

1

4

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐC

MODEL: HSD326-01

Nhiệt độ:

 - Khoảng nhiệt độ: Max 350oC

 - Độ chính xác: ±1oC

 - Điều khiển: PID

 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút

Công suất nhiệt: 1200W

Khuấy:

 - Khả năng: 6 vị trí

 - Tốc độ khuấy: 150 ~1500rpm

 - Hiển thị: Digital

 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút

 - Khả năng khuấy tối đa: 500ml

Bề mặt gia nhiệt: Ceramic

 - Kích thước vùng khuấy: 300x210 mm

 - Kích thước tổng thể: 310x340x120 mm

 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz

 - Trọng lượng: 6.8Kg

VNĐ

1

5

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐC

MODEL: HS12-03P

Nhiệt độ:

 - Khoảng nhiệt độ: Max 380 oC

 - Điều khiển: scale (nhiệt độ)

 - Điều khiển: Analog (núm vặn)

Công suất nhiệt: 350x3W

Khuấy:

 - Khả năng: 3 vị trí

 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm

 - Hiển thị: scale (vòng/phút)

 - Khả năng khuấy tối đa: 1000ml

Bề mặt gia nhiệt: Ceramic

 - Kích thước vùng khuấy: 120x120 mm

 - Kích thước tổng thể: 410x250x125 mm

 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz

 - Trọng lượng: 6.3Kg

VNĐ

1

6

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐC

MODEL: HS15-03P

Nhiệt độ:

 - Khoảng nhiệt độ: Max 380oC

 - Điều khiển: scale (nhiệt độ)

 - Điều khiển: Analog (núm vặn)

Công suất nhiệt: 480x3W

Khuấy:

 - Khả năng: 3 vị trí

 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm

 - Hiển thị: scale (vòng/phút)

 - Khả năng khuấy tối đa: 2000ml

Bề mặt gia nhiệt: Ceramic

 - Kích thước vùng khuấy: 150x150 mm

 - Kích thước tổng thể: 500x280x125 mm

 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz

 - Trọng lượng: 7.7Kg

VNĐ

1

7

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐC

MODEL: HS12-06P

 Nhiệt độ:

 - Khoảng nhiệt độ: Max 380oC

 - Điều khiển: scale (nhiệt độ)

 - Điều khiển: Analog (núm vặn)

Công suất nhiệt: 350x6W

Khuấy:

 - Khả năng: 6 vị trí

 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm

 - Hiển thị: scale (vòng/phút)

 - Khả năng khuấy tối đa:1000ml

Bề mặt gia nhiệt: Ceramic

 - Kích thước vùng khuấy: 120x120 mm

 - Kích thước tổng thể: 830x250x125 mm

 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz

 - Trọng lượng: 12Kg

VNĐ

1

8

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐC

MODEL: HS15-26P

Nhiệt độ:

 - Khoảng nhiệt độ: Max 380 oC

 - Điều khiển: scale (nhiệt độ)

 - Điều khiển: Analog (núm vặn)

Công suất nhiệt: 480x6W

Khuấy:

 - Khả năng: 6 vị trí

 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm

 - Hiển thị: scale (vòng/phút)

 - Khả năng khuấy tối đa:2000ml

Bề mặt gia nhiệt: Ceramic

 - Kích thước vùng khuấy: 150x150 mm

 - Kích thước tổng thể: 540x450x125 mm

 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz

 - Trọng lượng: 13.5Kg

VNĐ

1

9

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐC

MODEL: HSD120-03P

 Nhiệt độ:

 - Khoảng nhiệt độ: Max 380 oC

 - Độ chính xác: ±1 oC

 - Điều khiển: scale (nhiệt độ)

 - Điều khiển: hiện số PID

 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút

Công suất nhiệt: 350x3W

Khuấy:

 - Khả năng: 3 vị trí

 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm

 - Hiển thị: Kỹ thuật số

 - Khả năng khuấy tối đa: 1000ml

Bề mặt gia nhiệt: Ceramic

 - Kích thước vùng khuấy: 120x120 mm

 - Kích thước tổng thể: 480x260x125 mm

 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz

 - Trọng lượng: 7.3Kg

VNĐ

1

10

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐC

MODEL: HSD150-03P

Nhiệt độ:

 - Khoảng nhiệt độ: Max 380oC

 - Độ chính xác: ±1oC

 - Điều khiển: scale (nhiệt độ)

 - Điều khiển: hiện số PID

 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút

Công suất nhiệt: 480x3W

Khuấy:

 - Khả năng: 3 vị trí

 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm

 - Hiển thị: Kỹ thuật số

 - Khả năng khuấy tối đa: 2000ml

Bề mặt gia nhiệt: Ceramic

 - Kích thước vùng khuấy: 150x150 mm

 - Kích thước tổng thể: 510x300x125 mm

 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz

 - Trọng lượng: 8.3Kg

VNĐ

1

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: