BẢNG GIÁ MÁY, THIẾT BỊ ĐO, KHÚC XẠ KẾ

Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

Khúc xạ kế được ứng dụng nhiều trong công việc kiểm tra độ ngọt của nước khoáng, của nước trái cây, nước hoa quả. Đồng thời máy cũng có thể kiểm tra được độ mặn của nước biển, độ măn của dụng dịch, nồng độ của Nacl.  Khúc xạ kế còn được ứng dụng trong ngành sản xuất mật ong, đường, máy đo chính xác nồng độ mật ong hay nồng độ nước có trong mật ong. Máy cũng được ứng dụng nhiều trong ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát, nông nghiệp, thủy hải sản...

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

BẢNG GIÁ KHÚC XẠ KẾ - TRANS INSTRUMENTS – SINGAPORE

- Khúc xạ kế được ứng dụng nhiều trong công việc kiểm tra độ ngọt của nước khoáng, của nước trái cây, nước hoa quả. Đồng thời máy cũng có thể kiểm tra được độ mặn của nước biển, độ măn của dụng dịch, nồng độ của Nacl.  Khúc xạ kế còn được ứng dụng trong ngành sản xuất mật ong, đường, máy đo chính xác nồng độ mật ong hay nồng độ nước có trong mật ong. Máy cũng được ứng dụng nhiều trong ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát, nông nghiệp, thủy hải sản...

Khúc xạ kế đo độ ngọt Brix 0-10% (Brix)

Model : RBX0010

- Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 10%

- Độ phân giải : 0.1%

- Độ chính xác : ± 0.1%

- Tự động bù trừ nhiệt độ

Khúc xạ kế đo độ ngọt Brix 0-18% (Brix)

Model : RBX0018

- Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 18%

- Độ phân giải : 0.1%

- Độ chính xác : ± 0.1%

- Tự động bù trừ nhiệt độ

Khúc xạ kế đo độ ngọt Brix 0-32% (Brix)

Model : RBX0032

- Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 32%

- Độ phân giải : 0.2%

- Độ chính xác : ± 0.2%

- Tự động bù trừ nhiệt độ

Khúc xạ kế đo độ ngọt Brix 28-62% (Brix)

Model : RBX2862

- Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 28 tới 62%

- Độ phân giải : 0.2%

- Độ chính xác : ± 0.2%

- Tự động bù trừ nhiệt độ

Khúc xạ kế đo độ ngọt Brix 45-82% (Brix)

Model : RBX4582

- Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 45 tới 82%

- Độ phân giải : 0.5%

- Độ chính xác : ± 0.5%

- Tự động bù trừ nhiệt độ

Khúc xạ kế đo độ ngọt Brix 0-80% (Brix)

Model : RBX0080

- Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 80%

- Độ phân giải : 0.5%

- Độ chính xác : ± 0.5%

- Tự động bù trừ nhiệt độ : không

Khúc xạ kế đo độ ngọt và độ ẩm mật ong

Model : RH5890

- Phạm vi đo : Đo nồng độ đường từ 58% tới 90% / Baume : 38-43⁰ be / Nước : 12-27%

- Độ phân giải : độ ngọt : 0.5% / baume : 0.5⁰ be / nước : 1%

- Độ chính xác : độ ngọt ± 0.5%, baume ± 0.5⁰ be, nước ± 1%

- Tự động bù trừ nhiệt độ

Khúc xạ kế đo độ mặn và tỷ trọng 0-100‰ RSA0100

- Phạm vi đo : Đo muối 0-100‰ (ppt) / Đo tỷ trọng 1.000-1.070sg

- Độ phân giải : Muối 1‰ (ppt) / Tỷ trọng 0.001sg

- Độ chính xác : Muối ± 1‰ (ppt) / Tỷ trọng ± 0.001sg

- Tự động bù trừ nhiệt độ

Cung cấp khúc xạ kế đo độ mặn RSA0100, vít hiệu chuẩn,  pipet lấy mẫu,  hướng dẫn sử dụng, hộp chứa khúc xạ kế

 

Khúc xạ kế đo độ mặn 0-28% RSA0028

- Phạm vi đo : Đo muối 0-28%

- Độ phân giải : 0.2%

- Độ chính xác : ± 0.2%

- Tự động bù trừ nhiệt độ

Cung cấp Khúc xạ kế đo độ mặn 0-28% RSA0028, vít hiệu chuẩn,  pipet lấy mẫu,  hướng dẫn sử dụng, hộp chứa khúc xạ kế

Khúc xạ kế đo độ ngọt 0-40% và dự đoán cồn 0-25% trong nước ép nho - Model : RW4025

- Phạm vi đo : Đo nồng độ đường từ 0% tới 40% / dự đoán nồng độ cồn 0-25%

- Độ phân giải : độ ngọt : 0.2% / độ cồn 0.2% 

- Độ chính xác : độ ngọt ± 0.2%, độ cồn ± 0.2% 

- Tự động bù trừ nhiệt độ

Cung cấp khúc xạ kế đo độ ngọt 0-40% và dự đoán cồn 0-25% trong nước ép nho - Model : RW4025, vít hiệu chuẩn,  pipet lấy mẫu,  hướng dẫn sử dụng, hộp chứa khúc xạ kế

Khúc xạ kế dự đoán độ cồn 0-25% - Model : RW0025

 - Phạm vi đo : dự đoán nồng độ cồn 0-25%

- Độ phân giải : 0.2%

- Độ chính xác : ± 0.2%

- Tự động bù trừ nhiệt độ

Khúc xạ kế dự đoán độ cồn 0-25% - Model : RW0025, vít hiệu chuẩn,  pipet lấy mẫu,  hướng dẫn sử dụng, hộp chứa khúc xạ kế

 

Khúc xạ kế đo độ cồn 0-80% - Model : RAL0080

- Phạm vi đo : Đo nồng độ cồn 0-80%

- Độ phân giải : 1%

- Độ chính xác : ± 1%

- Tự động bù trừ nhiệt độ : không

Cung cấp Khúc xạ kế đo độ cồn 0-80% - Model : RAL0080, vít hiệu chuẩn,  pipet lấy mẫu,  hướng dẫn sử dụng, hộp chứa khúc xạ kế

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: