CHUYÊN CUNG CẤP VẬT TƯ DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

DANH MỤC CÁC VẬT TƯ DỤNG CỤ THỦY TINH, MÁY VÀ THIẾT BỊ PHÒNG PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

DANH MỤC CÁC VẬT TƯ DỤNG CỤ THỦY TINH, MÁY VÀ THIẾT BỊ PHÒNG PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

Giá LH: 0983.49.67.69 – 0931.49.67.69

Email: buiduyhuu@gmail.com, congtyhuuhao6@gmail.com

- Áp kế kẻ vạch 150mm

- Áp kế kẻ vạch có khóa 100mm

- Bộ Soxhlet 200ml

- Bộ Soxhlet 500ml

- Bộ Soxhlet 1000ml

- Bình cầu bằng miệng hẹp 100ml

- Bình cầu bằng miệng hẹp 250ml

- Bình cầu bằng miệng hẹp 500ml

- Bình cầu bằng miệng hẹp 1000ml

- Bình cầu bằng miệng hẹp 2000ml

- Bình cầu bằng miệng hẹp 4000ml

- Bình cầu bằng miệng hẹp 6000ml

- Bình cầu bằng miệng hẹp 10000ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 19/26 50ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 29/32 50ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 19/26 100ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 29/32 100ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 24/29 250ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 29/32 250ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 29/32 500ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 24/29 1000ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 29/32 1000ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 29/32 2000ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 45/40 4000ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 60/46 6000ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 60/46 10000ml

- Bình cầu bằng cổ nhám 60/46 20000ml

- Bình cầu tròn miệng hẹp 50ml

- Bình cầu tròn miệng hẹp 100ml

- Bình cầu tròn miệng hẹp 250ml

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: