CHUYÊN CUNG CẤP VẬT TƯ DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tình trạng : Còn hàng

Liên hệ

DANH MỤC CÁC VẬT TƯ DỤNG CỤ THỦY TINH, MÁY VÀ THIẾT BỊ PHÒNG PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM


DANH MỤC CÁC VẬT TƯ DỤNG CỤ THỦY TINH, MÁY VÀ THIẾT BỊ PHÒNG PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

Stt

TÊN HÀNG HÓA

Quy cách

1

Áp kế kẻ vạch

150mm

2

Áp kế kẻ vạch có khóa

100mm

3

Bộ Soxhlet

200ml

4

Bộ Soxhlet

500ml

5

Bộ Soxhlet

1000ml

6

Bình cầu bằng miệng hẹp

100ml

7

Bình cầu bằng miệng hẹp

250ml

8

Bình cầu bằng miệng hẹp

500ml

9

Bình cầu bằng miệng hẹp

1000ml

10

Bình cầu bằng miệng hẹp

2000ml

11

Bình cầu bằng miệng hẹp

4000ml

12

Bình cầu bằng miệng hẹp

6000ml

13

Bình cầu bằng miệng hẹp

10000ml

14

Bình cầu bằng cổ nhám

19/26 50ml

15

Bình cầu bằng cổ nhám

29/32 50ml

16

Bình cầu bằng cổ nhám

19/26 100ml

17

Bình cầu bằng cổ nhám

29/32 100ml

18

Bình cầu bằng cổ nhám

24/29 250ml

19

Bình cầu bằng cổ nhám

29/32 250ml

20

Bình cầu bằng cổ nhám

29/32 500ml

21

Bình cầu bằng cổ nhám

24/29 1000ml

22

Bình cầu bằng cổ nhám

29/32 1000ml

23

Bình cầu bằng cổ nhám

29/32 2000ml

24

Bình cầu bằng cổ nhám

45/40 4000ml

25

Bình cầu bằng cổ nhám

60/46 6000ml

26

Bình cầu bằng cổ nhám

60/46 10000ml

27

Bình cầu bằng cổ nhám

60/46 20000ml

28

Bình cầu tròn miệng hẹp

50ml

29

Bình cầu tròn miệng hẹp

100ml

30

Bình cầu tròn miệng hẹp

250ml

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: